Örebro Teater

Under 2021 tog vi Örebro teaters formgivning vidare med en uppdatering av den grafiska identiteten. Samtidigt gjorde vi ett stort arbete med ny design och UX av deras webb. Vi arbetar löpande med all grafisk produktion.

Creative direction, UI & UX-design Johan Björnsrud
Utveckling Tomas Jäll
Fotograf Mats Bäcker

Under UX-arbetet testade vi alla antaganden med målgruppen och verifierade/falsifierade hypoteser.
Små och stora justeringar i flöden ledde till en mer positiv, lättanvänd upplevelse för användarna.